Iisaku Raamatukogu fondis on (01. jaan. 2018):

32830 eksemplari teavikuid, neist 32422 eksemplari raamatuid.