Iisaku Raamatukogu fondis on (01. jaan. 2020):

32 012 eksemplari teavikuid, neist 31 640 eksemplari raamatuid.