Luulekava "Me tuleme põhjast ja lõunast": E. Enno ja R. Tagore' i loomingu põhjal