luule- ja muusikakava.jpg

käsitööring iisaku raamatukogus.png

11 dets 16.30 Iisaku - II.png

Reet Juuse fotonäitus.jpg

Vaagnad, liuad, tirinad (1).jpg

 

 

Raamatukogust,Iisaku Kihelkonna Muuseumist ja Iisaku kogudusest on võimalik endale soetada raamat kohaliku suurmehe Voldemar Kuljuse elust ja tegevusest

Raamat.JPG

 

Nii sageli, kui astun sisse raamatu(te) kogusse,

mu süda tunneb, et see nimi vääriks pisut parandust;

on iga raamat aare ju... kõik riiulid täis varandust -

kus koos nii palju hinnalist, on aardekogu see.

 

Kui kätte võtan raamatu, soe võbin soontest läbi käib,

ma tunnen veretukses teise hingelinnu puudutust

ning ise hetkel muutudes ma muuski tajun muudatust -

maailm mu ümber soojeneb ja veidi valgem näib.

 

Sel minutil nii võõras tundub sõna: paberkandja...

On raamat mulle pühadus; hea jagaja, tark andja -

me haridus on hakatuse saanud A-st ja B-st.

On kirjapanemisevõime Taevaisa and ja

iga raamat seega Looja ande kandja,

et Tõe ja Õigusega valgustada inimest.

 

(V. Osila "Raamatukogudele")

 

Minnes ajas tagasi