"Kiri algab kirikust,

                                                                    rahvas raamatust..."      
                                                                              H. Runnel

   

  

1907. aastal võttis Iisaku Muusika ja Kirjanduse Selts vastu otsuse asutada seltsi juurde oma raamatukogu. Raamatukogu asutati 29. juulil seltsi üldkoosolekul. Raamatukogu asutamiseks otsustati määrata 100 rubla ja ühtlasi valiti 12-liikmeline komisjon, sealhulgas ka R. Th. Hanseni tütar Martha Hansen ja vallasekretär Mihkel Selli. Lugemismaksuks määrati 30 kopikat aastas. Raamatu laenutamise tähtaeg oli kaks nädalat. Laenutaja, kes tähendatud aja jooksul raamatut ei tagastanud, maksis kaks kopikat trahvi iga üle aja läinud nädala eest. Raamatukogu esialgseks asukohaks sai Palmeti (Palmbergi) maja.


Palmbergi maja.jpg

Raamatuid laenutati esialgu ainult seltsi liikmetele, peagi aga kõikidele iisakulastele kella 11-st kella 13-ni. Kuberneri nõudmisel valiti sama aasta septembris raamatukogu hooldajateks kooliõpetaja Arnold Puusepp ja kaupmees Voldemar Lilienthal.


Ülalnimetatud raamatukogu asutamise otsusega astus Iisaku Muusika ja Kirjanduse Selts sammu edasi rahva kultuursuse kasvatamise suunas...


Iisaku Muusika ja Kirjanduse Seltsi üldkoosolekul 27. jaan. 1908 valitakse raamatukogu juhatajaks Arnold Puusepp ja abiks Aleksander Sarap. Raamatukogus on kokku 105 köidet 102 rubla ja 46 kopika väärtuses. Sel ajal muudeti ka lahtioleku aega: 5. aprillist võis raamatuid laenutada kella 9-11. Ühtlasi pikendati raamatute laenutamise tähtaega neljale nädalale ning viivituse trahvi suurendati 5 kopikale. Samas vähendati seoses lugejate arvu suurenemisega lugejamaksu poole võrra.


1909 kinnitatakse raamatukogu kasutusmaksuks 30 kopikat aastas. 1910 valmib IMKS-i maja, mille ruumidesse tuuakse ka raamatukogu.

 

Seltsimaja 1910xs.jpg

 

Raamatute tarvis lastakse teha uus kapp ja uute raamatute ostuks eraldab selts 10 rubla, samas alandatakse raamatukogu lugemismaksu 30. kopikalt 15. kopikale.


Juhataja kohustused lubab enda peale võtta Aleksander Nipsust, raamatukoguhoidja abiks jääb Fr. Reisberg. IMKS üldkoosolek valib 7. oktoobril 1912 uueks raamatukogu juhatajaks lahkunud Aleksander Nipsusti asemele seltsi majahoidja-ökonoomi Rudolf Treimanni. Seltsi üldkoosolekul 6. jaanuaril 1913 otsustati raamatukogu täienduseks anda 30 rubla, mida T. Palmberg lubas lahkesti laenata.


1922. aasta lõpul oli raamatukogus 558 köidet. Raamatukogu täiendamiseks kulutati 4500 marka omaniku (IMKS) poolt. Aasta jooksul laenutati 1560 raamatut, laenutamine on tasuta.


1925. aastal töötab Iisaku Muusika ja Kirjanduse Seltsi raamatukogu juhatajana Alvine Treimann. Raamatukogul on kirjanduse muretsemiseks 7000 ja riigieelarvest toetust 15 000 marka. 1926 on raamatukogu avatud üks kord nädalas s. o  pühapäeval, iga kord 2 tundi, kella 1-3 päeval. Raamatukogu tarvitaja võib raamatukogust korraga saada 3 köidet ja need peab tagastatama 2 nädala jooksul. Raamatukogu tarvitajailt, kes ainult ajutiselt viibivad piirkonnas, nõutakse tagatist 1000 mrk. Iga üleaja peetud raamatu pealt nõutakse trahvi 25 mrk nädalas. Raamatukogu fondis on kokku 322 raamatut, kusjuures kõik raamatud on eestikeelsed.


Raamatukogu kuulub aastast 1925 Viru maakonna Iisaku valla avalikkude raamatukogude võrku. Raamatukogu juhatajaks on Armilde Koppel. Raamatukogu on avatud igal pühapäeval 2 tundi, kella 1-3 päeval. Korraga võimalik laenutada 3 raamatut, tagastamistähtaeg 2 nädalat. Tagatisraha ajutistelt lugejatelt 10 krooni. Raamatukogu tarvitamine lugejaile on maksuta. Raamatuid 415 eksemplari.


1936. aastal otsustab IMKS-i üldkoosolek Erich Davidovi ettepanekul viia raamatukogu seltsi hoole alt vallamajja. Seltsi raamatukogu saab valla raamatukoguks.


vallamaja 2xs.JPG

 

Tärivere (Iisaku) Valla avaliku raamatukogu tegevusest 1939/40: Raamatukogus 1153 köidet, kõik eestikeelsed. Raamatukogul on osakonnad Jõugal, Kurus, Vaiklas, Varesmetsas. Raamatukogu juhatajaks Agnes Ridali (s.1903, vallavalitsuse kantseleiametnik, töötanud raamatukogudes 11 aastat). Raamatukogu avatud igal pühapäeval kella 13-15. Igale kasutajale laenutati korraga kuni 3 raamatut tähtajaga 21 päeva.


1942. aastal tegutseb Iisakus Valla Avalik Raamatukogu, milles on 974 köidet. Raamatukogu töötab üks kord nädalas. Raamatukogu juhatajaks on Ellinor Peep (sünd. 9.VI 1906 Avanduse vallas, eestlane, usutunnistus EV.-Lutheri, Iisaku VI kl. Algkooli õpetaja).


Alates aastast 1947 töötab pikka aega raamatukogus Anita Tamme (Raidma). 1954. aastal on raamatukogu fondis 3749 raamatut. Raamatukogu asub külanõukoguga ühes majas (endine Kalmu maja). A. Raidmat asendab mõne aja ka Olga Goršanova (Puss).

 

Tsõganovi ehk Kalmu majaxs.jpg

1959. aastast töötab raamatukogus Eda Terep, kelle asendajaks on ka Vilma Liiv (Palmet). 1960. aastal on raamatukogus 7174 raamatut. 1962-l aastal raamatukogu töötajaks Elle Karp (Tasa). 1963. a-st juhib raamatukogu Ilse Õunap. Raamatukogu asub endises Metsamajandi kontori hoones.

Metsamajandi kontorxs.jpg

 

1966. aastal kolib raamatukogu endisesse valla vaestemajja, kus ollakse taas koos külanõukoguga. Raamatukogus vahetuvad töötajad pea igal aastal: 1966 Heindrich Karp, 1967 Eve Kelk, 1968 Koidu Karus (Hanstein).

Vaestemaja.jpg

Mõneks aastaks jääb raamatukogusse Juta Lomp, kes pühendab ennast lastetööle. 1972. aastast on mõned aastad raamatukogus kaks töötajat: J. Lombi kõrval Tiia Kaarlõp. Samal aastal asendab J. Lombi välja noor töötaja Silvi Joost. 1975 on raamatukogus tööl Anna Lätt ja 1976-80 Silvia Pihlak.


1980-st aastast raamatukogus tööl Hille Väljaotsa (Karukäpp). 1986 kolib raamatukogu endisesse pastoraadihoonesse, 1992 uude lasteaeda, 1995 koolimajja. Kahel korral asendab raamatukogu juhatajat Anne Ferschel.

 

Pastoraat.jpg

 

Lasteaed.jpg

 

Koolimaja.jpg

 

1998.a sai raamatukogu juurde 0,5 raamatukoguhoidja ametikohta. Tööle asus Aili Karukäpp. 2002 avati raamatukogu juurde avalik internetipunkt ja Aili Karukäpp asus tööle täiskohaga.

Aastal 2004 liitus raamatukogu programmiga „Urram“ ja koheselt asusime ka fondi sisestama. Elektrooniliselt laenutame raamatuid 2005. aasta lõpust.


2005 teostati raamatukogu ruumide kapitaalremont, mille ajal asus raamatukogu ajutisel pinnal kooli aulas.

 

2007 tähistas Iisaku Raamatukogu oma 100. juubelit.

 

Aastal 2014 liidetakse raamatukoguga endise kooliraamatukogu põhikogu, mille osas osutatakse teenust Iisaku Gümnaasiumi õpilastele ja kooli töötajatele.

 

2017 tähistas raamatukogu oma 110. juubelit.